Verslag bijeenkomst: Bomen over bomen

Tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 13 maart vond de startbijeenkomst Bomen over bomen plaats. Op deze bijeenkomst hebben meer dan honderd Arnhemmers 40 gespreksonderwerpen aangedragen. Deze 40 onderwerpen zijn in samenspraak met de aanwezigen teruggebracht tot tien thema’s en verdeeld naar vier boompicknicks.

 • Visie op bomen in Arnhem
 • Visie op aanplanten
 • Visie op kappen
 • Visie op beheer en onderhoud
 • Afweging met andere belangen
 • Duurzaamheid en klimaat
 • Biodiversiteit en ecologie
 • Inbedden in ruimtelijke visie
 • Wie beslist, wie heeft welke rol?
 • Vertrouwen en draagvlak

Stemmen over thema’s

Over de thema’s is tijdens de startbijeenkomst gestemd. De thema’s met de meeste stemmen zijn:

 • Biodiversiteit en ecologie
 • Wie beslist, wie heeft welke rol?
 • Visie op beheer en onderhoud
 • Visie op kappen

Factsheet

De factsheet over bomen in de gemeente Arnhem staat online, download de pdf via onderstaande knop.