Resultaten onderzoek boomaantallen en -oppervlakte Cobra

In opdracht van gemeente Arnhem heeft Cobra Adviseurs onderzoek gedaan naar boomaantallen en boomoppervlakte tussen 2006 en 2018. In de onderstaande bijlagen vindt u de resultaten en een toelichting over hoe u de cijfers kunt lezen.