Resultaten

Na de laatste boompicknick zijn alle ideeën verzameld. Deze ideeën worden samen met de ideeën die per mail en via deze website zijn aangedragen, meegenomen in het nieuwe bomenbeleid.

In juni krijgen alle betrokkenen een terugkoppeling van het nieuwe conceptbeleid en wordt het plan aan de raad aangeboden ter vaststelling.

Overzicht inbreng Bomenplan tot 3 mei

Resultaten onderzoek boomaantallen en -oppervlakte Cobra

Ontvangen ideeën per mail

Schriftelijk ontvangen bijdragen

Startbijeenkomst

Boompicknick 1 van 9 april 2019

Boompicknick 2 van 16 april 2019

Boompicknick 3 van 23 april 2019

Boompicknick 4 van 7 mei 2019

Inbreng alle boompicknicks

Via de boompicknicks, mail en deze website zijn vele ideeën aangedragen. Hartelijk dank. Deze ideeën zijn nu overzichtelijk samengevoegd. Bekijk de ideeën van inwoners en denk mee of er nog aanvullingen nodig zijn.