Resultaten

Na de laatste boompicknick zijn alle ideeën verzameld. Deze ideeën worden samen met de ideeën die per mail en via deze website zijn aangedragen, meegenomen in het nieuwe bomenbeleid.

In oktober krijgen alle betrokkenen een terugkoppeling van het nieuwe conceptbeleid en wordt het plan aan de raad aangeboden ter vaststelling.

Reacties op concept Bomenplan

Eindbijeenkomst 3 oktober

Totaaloverzicht inbreng Bomenplan en reacties

Inbreng discussie onderwerpen website

Resultaten onderzoek boomaantallen en -oppervlakte Cobra

Ontvangen ideeën per mail

Schriftelijk ontvangen bijdragen

Startbijeenkomst

Boompicknick 1 van 9 april 2019

Boompicknick 2 van 16 april 2019

Boompicknick 3 van 23 april 2019

Boompicknick 4 van 7 mei 2019