Vervolgproces

Er wordt nu aan het bomenbeleidsplan geschreven. Bekijk hoe het vervolg eruit ziet en op welke momenten u betrokken wordt.