Vervolgproces

Het nieuwe bomenbeleid is ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd. De agendacommissie van de raad gaat nu bekijken wanneer het Bomenplan in de Gemeenteraad wordt besproken. Daarover wordt u door de griffie tijdig geïnformeerd. U kunt bij de behandeling van het plan in de raad gebruik maken van uw inspreekrecht. Dit kunt u via de griffie doen.

Contactgegevens griffie:
Telefoon: (026) 3773851
E-mailadres: griffie@arnhem.nl
Bezoekadres: Koningstraat 38, Arnhem
Postadres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem

Nadat het plan door de gemeenteraad is vastgesteld geldt het nieuwe bomenbeleid.