Schrijven aan het Arnhemse bomenbeleid

De afgelopen maanden hebben vele Arnhemmers meegepraat en meegedacht over het nieuwe bomenbeleid van de gemeente Arnhem. Onze hartelijke dank hiervoor!

Vanaf 15 mei wordt er aan het nieuwe bomenbeleidsplan geschreven. Daarom kunt u niet meer mee praten en meedenken. U kunt de resultaten die zijn ingebracht via e-mail, deze website en de verschillende boompicknicks inzien.


De bijeenkomst over het Bomenplan in de Molenplaats van 2 juli gaat niet door.

Wij vinden het heel vervelend, maar we moeten vaststellen dat in de huidige bestuurlijk-politieke situatie het formuleren van nieuw beleid met aanzienlijke financiële consequenties, niet aan de orde kan zijn. Het is onduidelijk of er voldoende bestuurlijk draagvlak is voor de ideeën die er nu liggen.

Wij hebben daarom besloten om het proces om te komen tot een nieuw Bomenplan, over de zomer heen te tillen. Wij hopen dat u dan ook weer met ons mee wilt denken. Wij houden u op de hoogte over een nieuwe datum.